Deze houtsnijwerken, in Neogotische stijl (begin 1800), zijn afkomstig uit een afgebroken kerkgebouw in Waringdorf, niet te verwarren met Wallingdorf bij Münster. Gelegen uit het oostelijk deel van het Harzgebergte in Duitsland.

Het is een gedeelte van een lambrisering, naar wordt verondersteld, uit een kloosterkerk afkomstig.

Tot voorbeeld van deze kostbare houtsnijwerken in kostbaar notenhout, hebben onder andere gediend de in de 15e eeuw vervaardigde schilderijen van Vlaamse kunstenaar Jan van Eijck en Italisaanse kunstschilder Rafaël.

Terwijl de kunstwerken van Rafaël te vinden zijn in een aantal musea in Europa kunt u de kunstwerken van Jan van Eyck bewonderen in de Sint Bavo-kerk te Gent in België, deel uitmakend van het altaarstuk ‘Aanbidding van het Lam’.

Beide kunstenaar hadden een eigen manier, een eigen techniek, van werken. Bij Jan van Eyck hebben de werken minder diepte. Ze zijn vlakker, hetgeen bij de houtsnijwerken ook tot uitdrukking komt.

Bij Rafaël kunt u de figuren  en voorwerpen als het ware grijpen.

Voordat de houtsnijwerken konden worden vervaardigd moesten de betrokkenen, de beroemde houtsnijder Tilman Riemschneider en zijn medewerkers, een tekening maken van het beoogde schilderij en daarna op het hout overbrengen. Hetgeen een moeizaam en een geduldswerk is geweest.

Wanneer we denken aan de kunst uit de tijd van de Italiaanse Renaissance, duiken onmiddellijk de namen van drie schilders op, namelijk Michelangelo, Leonarde da Vinci en Rafaël. Zij leefden ongeveer in dezelfde tijd.

De gebroeders van Eyck gelden als de uitvinders van de olieverfkunst.

De aan de schilderijen van van Eyck ontleende houtsnijwerken zijn: De strijders van Christus, de zingende engelen en de musicerende engelen.

Afbeeldingen van schilderijen van Rafaël zijn: Het visioen van Ezechiël (een profeet uit het oude testament), de Sixtijnse Madonna met paus heilige Sixtus en de heilige Barbara, de Madonna met Distelvink en het Jezuskind met Johannes de doper, Maria met het Jezuskind, Johannes de doper en Sint Nicolaas (een speelse fantasie Jeus als kind en Johannes als een volwassen man). Verder de Heilige familie onder de eikenboom, de Heilige familie met het lam.

De panelen zijn vervaardigd door kunstenaars die zich waarschijnlijk door de beroemde Duitse houtsnijder Tilman Riemenschneider hebben laten inspireren.

De ovale panelen stellen voor: De intocht van Jezus in Jeruzalem op palmzondag en Jezus na de rijke visvangst met de apostelen Petrus en diens broer Andreas. Dan links boven de deur een beeld van de Emmaüsgangers. Op de achtergrond een altaar compositie waarop rechts Petrus, Links Johannes de doper en in het midden koning David met harp. Verder kunstig gesneden apostelfiguren.

In de nissen en op de consoles de apostelen Petrus, Paulus, Jacobus, Judas, Thaddeus en andere figuren.

Beelden van de vier evangelisten: Johannes, Mattheus, Markus, Lucas. Met ere moeten we hier vermelden, dat de heer Taeke Bouma kunstenaar-beeldhouwer te Workum heel deze lambrisering heeft gerestaureerd en van ontbrekende delen heeft weten te voorzien.