De zingende engelen’ van Jan van Eyck. Deel van het altaarstuk

Escape 2

‘Aanbidding van het Lam’ in de Sint Bavokerk te Gent België.