De musicerende engelen’ van Jan van Eyck. Deel van het altaarstuk de ‘Aanbidding van het Lam’ in de Sint Bavokerk te Gent (België).

Paneel in deze kapel is

Escape 6

omstreeks 1790 gemaakt in Duitsland.